• CWR Plant

    CWR प्लान्ट

    ध्वस्त फोहोर पुनःउर्जाकरण पूर्ण पुन: रिसाइक्लि Dem ध्वस्त फोहोर पुनस्रुचनाकरण पूर्ण बिरुवा, जुन मुख्यतया शहरी निर्माणको लागि, प्रबलित क concrete्क्रीट ब्लक, सादा क concrete्क्रीट, ईंट र टाइल ब्लकहरू, काठ र घरहरू ध्वस्त पारेर बनाइएको अन्य सामग्रीहरू भाँच्ने, क्रमबद्ध गरिएको, स्क्रीनिंग गरिएको, क and्क्रीट र ईंट ब्लक समुच्चय र बालुवा बन्न, कंक्रीट वा बेकिंग-मुक्त ईंट बनाउन, प्लास्टिक, काठ, फलाम रिसाइकलिंगका लागि क्रमबद्ध गरिएको छ, फोहरहरू उपलब्ध स्रोतहरूमा महसुस गर्नुहोस् ■ यो ...